Vertrouwenspersoon

Zaandijk Rugby heeft sinds 2021 een vertrouwenspersoon in de persoon van Melissa Wallet-Meijer.

De vertrouwenspersoon heeft vooral een belangrijke functie bij problemen in de interpretatie van de afgesproken waarden en normen binnen de club en bewaakt de sociale veiligheid binnen de club. Het gaat om begeleiding van individuele klachten die worden gemeld rondom het thema sociale veiligheid, waarbij pesten, plagen, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten en discriminatie een zeer zorgvuldige behandeling vragen. 

Indien nodig kan de vertrouwenspersoon een advies aan het bestuur uitbrengen als de uitkomst van de gemelde situatie hierom vraagt.

Melissa is opgeleid als pedagoog en heeft jarenlang als hulpverlener en jeugdbeschermer gewerkt met kinderen, jongeren en hun ouders.

Sinds 5 jaar runt ze Trainingsbureau Zondagskinderen en geeft ze met veel plezier cursussen op het gebied van veiligheid, communicatie, conflict- en agressiehantering, mediation en Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld aan jeugdzorgprofessionals.

Melissa heeft 2 kinderen op Rugby Zaandijk en is de echtgenote van de voorzitter. Door deze betrokkenheid bij de club is Melissa regelmatig op de club te vinden.

 

Bij Melissa kun je terecht met al je vragen en/of zorgen over sociale veiligheid. Deze vragen/zorgen worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Melissa treedt indien nodig op als intermediair bij conflicten in en rond het rugbyveld, als het gaat om aanpassing, verruiming of gewenste interpretatie van regels met betrekking tot sociale veiligheid. Ze kan bemiddelen bij verschil van mening over de afgesproken regels binnen de vereniging en doet dat met een open oor en oog voor de gang van zaken rondom activiteiten binnen de vereniging.  Zij informeert het bestuur over gemeld of geconstateerd wangedrag en geeft daarbij eventueel advies over de te nemen maatregelen. Ze ziet er bovendien op toe dat besluiten rondom thema sociale veiligheid op een correcte en transparante wijze worden afgehandeld.

Melissa is bereikbaar via de mail op melissa@zondagskinderen.net of telefonisch op 06-28765822.