Vertrouwenspersoon

“Zaandijk Rugby heeft sinds 2021 een vertrouwens(contact)persoon in de persoon van Melissa Meijer.

Wie is Melissa?
Melissa is opgeleid als pedagoog, communicatietrainer en relatietherapeut en heeft als voormalig jeugdzorgprofessional ruime ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders.

Sinds 2015 geeft ze vanuit haar eigen Trainingsbureau Zondagskinderen met veel plezier trainingen op het gebied van veiligheid, communicatie, conflict- en agressiehantering, mediation en Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld aan jeugdzorgprofessionals. Melissa is bovenal moeder van 2 pubers. Haar zoon speelt al jaren met veel plezier bij Zaandijk Rugby. Melissa is als vrijwilliger ook graag in de keuken van onze rugbyclub te vinden; dat doet ze door haar betrokkenheid bij de maandelijkse activiteiten van de “Kookclub” en in het ‘keukenteam’ van het jaarlijkse HAKA Rugby Global Camp!

Wat kan een Vertrouwens(contact)persoon voor jou betekenen?

De vertrouwens(contact)persoon heeft vooral een belangrijke functie bij problemen in de interpretatie van de afgesproken waarden en normen binnen de club en bewaakt de sociale veiligheid binnen de club. Het gaat om begeleiding van individuele klachten of klachten vanuit (een deel van) een team, die worden gemeld rondom het thema sociale veiligheid, waarbij pesten, plagen, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten en discriminatie een zeer zorgvuldige behandeling vragen. 

De vertrouwens(contact)persoon kan door een individu, groep of team rechtstreeks worden benaderd. Na een melding gaat de vertrouwenspersoon in gesprek met de melder(s) en eventuele belangrijke betrokkenen. In onderling overleg wordt nagegaan welke acties wenselijk of noodzakelijk zijn om de ongewenste situatie op te lossen. Meestal geeft een luisterend oor en een prettig gesprek al ‘lucht’. En met een kleine actie kan het probleem vaak al worden ‘verholpen’. Maar in sommige gevallen is er meer nodig om de ongewenste situatie op te lossen. Bij Melissa kun je in ieder geval terecht met al je vragen en/of zorgen over sociale veiligheid. Geen vraag is gek, geen zorg te klein of te groot. En vanzelfsprekend worden alle vragen of gemelde zorgen vertrouwelijk behandeld en worden eventuele acties die nodig zijn altijd met de melder(s) overlegd.

De Vertrouwens(contact)persoon als intermediar binnen de club: hoe zit dat?

Melissa kan in haar rol als Vertrouwens(contact)persoon indien nodig optreden als intermediair bij conflicten in en rond het rugbyveld. Dit betreft de gevallen waarin het gaat om aanpassing, verruiming of gewenste interpretatie van regels met betrekking tot sociale veiligheid. Ze kan bemiddelen bij verschil van mening over de afgesproken regels binnen de vereniging en doet dat met een open oor en oog voor de gang van zaken rondom activiteiten binnen de vereniging. Zij informeert het bestuur over gemeld of geconstateerd wangedrag en geeft daarbij eventueel advies over de te nemen maatregelen. Ze ziet er bovendien op toe dat besluiten rondom thema sociale veiligheid op een correcte en transparante wijze worden afgehandeld.

Hoe is Melissa te bereiken?

Melissa is via de mail bereikbaar op vertrouwenspersoon@zaandijkrugby.nl en je kunt haar bellen of whatsappen op 06-28765822. Maar voel je vooral ook vrij om Melissa aan te spreken op de club. Schroom dus niet om contact te zoeken als je ergens mee zit of wanneer je iets te vragen of te melden hebt. Want de kracht van vertrouwen brengt onrust tot rust!